Informacja o błędzie
Wystąpił błąd podczas wykonywania zapytania SQL!
SELECT p.*,b.title,b.title2,b.title_url FROM produkty p LEFT JOIN produkty_description b ON p.id=b.parent_id WHERE b.language_id=? AND p.id_category=2 AND p.glowna=1 ORDER BY p.`order` ASC LIMIT ?,?
Odpowiedź MySQL: Błąd numer 1615: Prepared statement needs to be re-prepared