Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości - Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Tytuł projektu: „Unowocześnienie procesu produkcyjnego oraz sposobu sprzedaży w firmie K&R wynikiem polityki jakości przedsiębiorstwa”
Nazwa beneficjenta: SUPRA GROUP Rafał Mucha
Całkowita wartość projektu: 2 227 601,04 PLN
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 579 755,33 PLN


Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego
Strona internetowa Beneficjenta: supragroup.eu  www.rpo.podkarpackie.pl

 

 


 

 

Zaufali nam