PO Inteligentny Rozwój 2014-2020 Poddziałanie 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go To Brand

GTB-HASBORG-700-x-106.png

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go To Brand

 

 

Nazwa beneficjenta: HASBORG Rafał Mucha
Wartość projektu: 673 500,00 PLN
Udział Unii Europejskiej: 404 100,00 PLN
Okres realizacji: 01.06.2020r. - 31.12.2023r.

Zaufali nam