15.09.2017 r.

 

 

„Utworzenie laboratorium do badań nad maszynami i urządzeniami dla przemysłu piekarniczego i cukierniczego przez firmę Hasborg Rafał Mucha"

 

 

Cel projektu:

Rozwój infrastruktury B+R firmy Hasborg Rafał Mucha, która służyć będzie prowadzeniu prac B+R na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług w obszarze maszyn do produkcji wyrobów cukierniczych, piekarskich. W ramach projektu zostaną wykonane prace budowlane, w wyniku których zostanie rozbudowane obecne laboratorium, co pozwoli na badanie kompletnych automatycznych linii produkcyjnych. W projekcie zostanie zakupiony wysokiej klasy sprzęt badawczy niezbędny do realizacji agendy badawczej. Specjalistyczne laboratorium będzie jedynym tego typu centrum badawczym w Polsce.

 

Efekt projektu:

Utworzone zostanie Centrum Badawczo-Rozwojowe tj. laboratorium do badań nad maszynami i urządzeniami dla przemysłu piekarniczego i cukierniczego.  Będzie ono odpowiedzialne za optymalizację już oferowanych maszyn Beneficjenta, opracowywanie nowych modeli maszyn i akcesoriów, tworzenie receptur na potrzeby testów maszyn, innowacyjnych receptur na zlecenie podmiotów zewnętrznych, a także świadczenie usług optymalizacji linii produkcyjnych i rozwiązywania problemów technicznych na rzecz podmiotów trzecich.  

 

 

 

Wartość projektu:  6 665 001,00  PLN

 

 

 

Wkład Funduszy Europejskich: 3 783 090,00 PLN

 

 

Zaufali nam