Działanie POPW.01.05.00 Program Operacyjny Polska Wschodnia - Dotacje na kapitał obrotowy - Minimalizacja skutków pandemi COVID-19 

 
Działanie POPW.01.05.00 Program Operacyjny Polska Wschodnia -
   Dotacje na kapitał obrotowy 
 
POPW.01.05.00-18-0335/20-00
Ttytuł projektu: Minimalizacja skutków pandemii COVID-19
Nazwa beneficjenta: HASBORG Rafał Mucha
Okres realizacji projektu: 2020-08-01 do 2020-10-31
Wartośc projektu: 191.255,34 PLN
Wydatki unijne: 191.255,34 PLN

Zaufali nam